Số lượt truy cập:
 
Tin Nổi Bật

TÌM HIỂU CÁC THUẬT NGỮ CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ
Ngày 23 tháng 02 năm 2022, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh về việc thu tài liệu có niên hạn kể từ năm 2015 trở về trước của 05 cơ quan thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ năm 2022.

 

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 02/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ban hành Thông tư hướng dẫn thực...

Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện Quyết định số 723 - QĐ/ĐU của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên, sáng ngày 25/...

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THU TÀI LIỆU CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH NĂM 2022

Ngày 23/02, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 07/...

Giới thiệu phông tài liệu UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007

Phông tài liệu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007 là một trong những phông tài ...
 
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0227.3738.346
Email :vtluutru.snv@thaibinh.gov.vn