Số lượt truy cập:
 
Tin Nổi Bật

Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Ngày 27/12/2018 Chính phủ đã ký Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

 

Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

Ngày 27/12/2018 Chính phủ đã ký Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn ...

CHI BỘ CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ THÁI BÌNH TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Sáng ngày 09 tháng 8 năm 2018 tại Hội trường Sở Nội vụ Thái Bình, Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã tổ chức Lễ kết ...

Giới thiệu phông tài liệu UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007

Phông tài liệu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007 là một trong những phông tài ...
 
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0227.3738.346
Email :vtluutru.snv@thaibinh.gov.vn