Số lượt truy cập:
 

Phụ nữ Chi cục Văn thư – Lưu trữ Thái Bình với công tác văn thư,lưu trữ

Có thể nói công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Thái Bình tính tới thời điểm hiện tại đã có những bước ...

UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định về việc thu tài liệu có niên hạn kể từ năm 2015 trở về trước của 0...

Ngày 09 tháng 02 năm 2017 UBND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định số 334/QĐ-UBND về việc thu tài liệu có niên hạn...

Giới thiệu phông tài liệu UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007

Phông tài liệu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007 là một trong những phông tài ...
 
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0363.738.346
Email :vtluutru.snv@thaibinh.gov.vn