Số lượt truy cập:
 
Tin Nổi Bật

CHI CỤC VĂN THƯ- LƯU TRỮ TỔ CHỨC GẶP MẶT CON EM CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016
Nhân dịp kỉ niêm ngày thành lập ngành Nội vụ (28/8) và động viên tinh thần học tập của con em cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Ngày 13/8/2016 Chi cục Văn thư – Lưu trữ Thái Bình đã tổ chức buổi lễ gặp mặt và trao phần thưởng cho các cháu là con em cán bộ, công chức, viên chức của Chi cục đã có thành tích tốt trong năm học 2015- 2016.

 

CHI CỤC VĂN THƯ- LƯU TRỮ TỔ CHỨC GẶP MẶT CON EM CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016

Nhân dịp kỉ niêm ngày thành lập ngành Nội vụ (28/8) và động viên tinh thần học tập của con em cán bộ công chức...

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành ...

Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, công tác văn thư hành c...

Chi bộ Chi cục Văn thư – Lưu trữ tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2016

Thực hiện Quyết định số 299-QĐ/ĐUK ngày 20/01/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp Đảng viên...

Giới thiệu phông tài liệu UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007

Phông tài liệu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007 là một trong những phông tài ...
 
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0363.738.346
Email :vtluutru.snv@thaibinh.gov.vn