Số lượt truy cập:
 
Tin Nổi Bật

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức Sở Y tế năm 2016
Ngày 01 tháng 12 năm 2016, Sở Y tế phối hợp với Chi cục Văn thư – Lưu trữ tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho lãnh đạo, trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp và viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ của 32 đơn vị trực thuộc Sở Y tế Thái Bình.

 

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức Sở Y tế năm 2016

Ngày 01 tháng 12 năm 2016, Sở Y tế phối hợp với Chi cục Văn thư – Lưu trữ tập huấn công tác văn thư, lưu trữ c...

Chi cục Văn thư – Lưu trữ Thái Bình tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Lê Văn Trưởng

Thực hiện Quyết định số 939-QĐ/ĐUK ngày 30/11/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp Đảng viên...

Chi cục văn thư lưu trữ Thái Bình - Nhìn lại một năm hoạt động

Chi cục Văn thư - Lưu trữ là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy...

Giới thiệu phông tài liệu UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007

Phông tài liệu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007 là một trong những phông tài ...
 
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0363.738.346
Email :vtluutru.snv@thaibinh.gov.vn