Số lượt truy cập:
 
Tin Nổi Bật

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ đợt II năm 2016 tại một số cơ quan, đơn vị
Thực hiện chương trình công tác năm 2016 và Kế hoạch số 218/KH- SNV ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Sở Nội vụ về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2016. Trong các ngày (từ ngày 11/10 đến ngày 18/10/2016), Chi cục Văn thư-Lưu trữ đã tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ đợt 2...

 

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ đợt II năm 2016 tại một số cơ quan, đơn vị

Thực hiện chương trình công tác năm 2016 và Kế hoạch số 218/KH- SNV ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Sở Nội vụ về...

CỤC TRƯỞNG CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Ngày 06 tháng 10 năm 2016, đoàn công tác của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ do đồng chí Đặng Thanh...

Giới thiệu tài liệu Hỏi-đáp Luật Lưu trữ của Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu tr...

Giới thiệu phông tài liệu UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007

Phông tài liệu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007 là một trong những phông tài ...
 
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0363.738.346
Email :vtluutru.snv@thaibinh.gov.vn