Số lượt truy cập:
 
Tin Nổi Bật

CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2017
Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Chi cục Văn thư- Lưu trữ phối hợp với Trung tâm dịch vụ chuyển giao công nghệ Văn thư- Lưu trữ thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2017.

 

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017 của Chi cục Văn thư lưu trữ Thái Bình

Ngày 28 tháng 2 năm 2017, Chi cục Văn thư Lưu trữ Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-CCVTLT về phòng, ch...

CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Chi cục Văn thư- Lưu trữ phối hợp với Trung tâm dịch vụ chuyển giao ...

Chi bộ Chi cục Văn thư – Lưu trữ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020

Thực hiện kế hoạch số 23-KH/ĐUK ngày 05/5/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức đại ...

Giới thiệu phông tài liệu UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007

Phông tài liệu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007 là một trong những phông tài ...
 
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0227.3738.346
Email :vtluutru.snv@thaibinh.gov.vn