Số lượt truy cập:
 
Tin Nổi Bật

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở y tế Thái Bình năm 2017
Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2017, Văn phòng Sở Y tế Thái Bình phối hợp với Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Thái Bình tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho các đồng chí là Lãnh đạo đơn vị, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp và viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Thái Bình và một số Bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh.

 

Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Sở y tế Th...

Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2017, Văn phòng Sở Y tế Thái Bình phối hợp với Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ T...

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra Chi bộ Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

Thực hiện văn bản số 41-CTr/UBKT ngày 15/12/2016 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở Nội vụ về Chương trình công t...

Danh mục các cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ Lịch sử tỉnh Thái Bình

Ban hành kèm theo Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái ...

Giới thiệu phông tài liệu UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007

Phông tài liệu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007 là một trong những phông tài ...
 
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0227.3738.346
Email :vtluutru.snv@thaibinh.gov.vn