Số lượt truy cập:
 
Tin Nổi Bật

Giới thiệu tài liệu Hỏi-đáp Luật Lưu trữ của Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước
Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi-đáp Luật Lưu trữ”.

 

Giới thiệu tài liệu Hỏi-đáp Luật Lưu trữ của Cục văn thư và lưu trữ Nhà nước

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu tr...

CHI CỤC VĂN THƯ- LƯU TRỮ TỔ CHỨC GẶP MẶT CON EM CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016

Nhân dịp kỉ niêm ngày thành lập ngành Nội vụ (28/8) và động viên tinh thần học tập của con em cán bộ công chức...

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành ...

Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, công tác văn thư hành c...

Giới thiệu phông tài liệu UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007

Phông tài liệu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007 là một trong những phông tài ...
 
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0363.738.346
Email :vtluutru.snv@thaibinh.gov.vn