Số lượt truy cập:
 
Tin Nổi Bật

Chi cục Văn thư – Lưu trữ Thái Bình: Đẩy mạnh số hoá tài liệu lưu trữ
Nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ, đồng thời giảm thiểu sự xuống cấp về mặt vật lý và hoá học của tài liệu gốc trong quá trình khai thác, Chi cục Văn thư - Lưu trữ (VT-LT) Thái Bình những năm qua luôn đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số đối với tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh.

 

Chi cục Văn thư – Lưu trữ Thái Bình: Đẩy mạnh số hoá tài liệu lưu trữ

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi cho tổ c...

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 02/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ban hành Thông tư hướng dẫn thực...

Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thực hiện Quyết định số 723 - QĐ/ĐU của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên, sáng ngày 25/...

Giới thiệu các Phông lưu trữ bảo quản tại Kho lưu trữ chuyên dụng tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước, việc tiếp cận, khai...

Giới thiệu phông tài liệu UBND tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007

Phông tài liệu Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn từ năm 1946 đến năm 2007 là một trong những phông tài ...
 
Bản Quyền Thuộc Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 09A , Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình. Điện Thoại:0227.3738.346
Email :vtluutru.snv@thaibinh.gov.vn